Support

support

Ofte stilte spørsmål

SmartVVB må kun installeres av en godkjent elektriker.Installasjon tar 1-2 timer.

SmartVVB henter timepriser fra NordPool og planlegger automatisk når varmtvannsberederen skal starte de neste 24 timene.
Den har en sensor som følger med på at temperaturen på vannet alltid er høy nok til å forebygge risiko for legionella, og sørge for at du har varmt vann klart til bruk.

Du kan sette ønsket modus:
Alltid av: Vannvarmeren er av. Varmtvannsberederens temperatur går under 60°C
Borte: SmartVVB garanterer kun en temperatur over 15°C og starter ikke varmtvannsberederen i henhold til strømprisen.
Økonomi: SmartVVB garanterer en temperatur rundt 60 °C og starter varmtvannsberederen i henhold til strømprisen i 6-10 timer
Standard: SmartVVB garanterer en temperatur over 60 °C og starter varmtvannsberederen i henhold til strømprisen i 7-11 timer
Komfort: SmartVVB garanterer en temperatur over 60 °C og starter varmtvannsberederen i henhold til strømprisen i 8-12 timer
Automatisk: SmartVVB garanterer en temperatur over 60 °C og regulerer varmtvannsberederen automatisk antall timer avhengig av de foregående 24 timene.
Hele tiden: VVB er alltid aktiv og styres ikke etter pris av SmartVVB, kun termostaten vil styre VVB.

Enheten må være koblet til WiFi (2.4Ghz) og det er derfor viktig å sjekke dekningen der berederen står før bestilling.

Ja, SmartVVB har et eget API. I din konto kan du hente ditt token og lese dokumentasjon for APIet.

Sjekk WiFi-signal der berederen står. Enheten må monteres på medfølgende veggbrakett. Veggflaten skal være tørr og overflatetemperatur må ikke være over 40°C

Nei, Den har en sensor som følger med på at temperaturen på vannet alltid er høy nok til å forebygge risiko for legionella.

Den passer for de fleste beredere opp til 3500W og fungerer uavhengig av alder på bereder.

Ja, men hvor lønnsomt avhenger av prisene framover. Med årets priser og prisvariasjoner vil investeringen være lønnsom langt raskere enn andre investeringer som solceller, til en langt lavere kostnad. SmartVVB er en spesielt god investering for fritidsbolig der du ikke får strømstøtte. Når hytta ikke er i bruk setter du varmtvannsberederen i borte-modus og holder vannet på frostfri temperatur. Dagen før du skal på hytta setter du den over i automatisk modus, slik at vannet er varmt og legionella-sikkert til du er framme.

Produktet er typegodkjent av Nemko, som betyr at det har vært gjennom omfattende tester for å sikre at det er trygt å installere og bruke.

Ja, SmartVVB er en frittstående enhet som fungerer helt uten GE og du binder deg ikke til noen avtale. Den vil imidlertid fungere enda bedre når den er integrert i GE-appen og kan effektstyres sammen med elbilladere. Vi anbefaler å velge GE som er en av de beste i Norge når det gjelder kundeservice og potensielle besparelser med applikasjonen

Dersom du skal være borte i lengre tid (over en uke) vil det lønne seg å sette berederen i borte-modus. Ved en temperatur på 70-75 grader mister berederen hele tiden mye varme, langt mer enn ved 15 grader. For å varme opp 200 liter vann med en standard bereder trengs omtrent 14 kWh pr dag.

SmartVVB kan brukes på alle varmtvannsberedere. En smart varmtvannsbereder koster mellom 10 000,- og 20 000,-

Nei, ikke pr i dag. Wattlet er i dialog med Enova for mulig inkludering i støtteordningen.

I tilfelle tap av WiFi eller internettforbindelse, vil SmartVVB fortsette å samle data og operere i henhold til de sist overførte strømprisene, eller til tilkoblingen er gjenopprettet. SmartVVB husker de siste 48 timene. Ved strømbrudd vil ikke SmartVVB fungere, men den vil fortsette å operere i henhold til de sist overførte strømprisene når strømmen kommer tilbake. SmartVVB husker tiden uavhengig av internettforbindelsen.

Daglig strømpris for neste dag sendes hver dag rundt kl. 13. Hvis SmartVVB ikke har prisen etter tap av tilkobling, vil SmartVVB være alltid PÅ for å sikre at du ikke får kaldt vann. (Bortsett fra i Av- og Borte-modus)

Man kan bruke SmartVVB med kombibereder men beregnet antall bruksvolum vil ikke bli korrekt. Man kan ikke bruke SmartVVB med varmepumpebereder eller tre-phase varmtvannsberder

API

Vår API er integrert med SWAGGER. Du får følgende data:
  • Sjekk enheters status (Tilkobling, modus, serienummer...)
  • Les enheters øyeblikksdata (Strøm, temperatur...)
  • Les dags-, måneds- eller årsdata (Energi, liter, kostnad...)
Eller du kan sende følgende kommandoer:
  • Sett modus (Av, borte, auto...)
  • Tving enheten av eller på i 2 timer
  • Sett alternativer (Settpunkt, volum...)
Sjekk Swagger dokumentasjon og test alle funksjoner. Alle kommandoer trenger en token. API-token er tilgjengelig i brukerkontoen (Ekspertbrukergrensesnitt)