Privacy policy

Personvernerklæring Wattlet AS

Personvern er retten til privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person.  

Som kunde og besøkende hos oss skal du være trygg på at vi behandler dine personopplysninger med sikkerhet og konfidensialitet i samsvar med personvernlovgivningen. Vår personvernerklæring gir deg en beskrivelse av hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger. Her opplyser vi også om de rettigheter du har i forbindelse med dette.    

Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Wattlet AS (org.nr 920 951 368) er daglig leder Luc Wathelet.

 

Innhenting av personopplysninger  

Når du kjøper varer og tjenester hos oss, innhenter vi person-opplysninger for å iverksette og overholde avtalen med deg.  

Her er en oversikt over hvilke personopplysninger dette dreier seg om, og hvordan vi innhenter dem. Senere i personvernerklæringen vil du finne de begrunnelser  vi benytter for vår behandling av personopplysninger.  

 

Opplysninger fra deg  

Når du bestiller, opprettet bruker, eller ber om tilbud fra oss opplyser du om navn, adresse og kontaktinformasjon. Disse opplysningene er blant annet nødvendige for å kunne gi sikker identifikasjon, og for å kunne utføre effektive og korrekte installasjon.  

Behandling og begrunnelser  

For å innhente og behandle dine personopplysninger må vi ha lovlig begrunnelse. Vår begrunnelse er først og fremst vår avtale med deg samt overholdelse av lover og regler. Ønsker vi å behandle personopplysninger til andre formål enn det som er nødvendig for å levere hovedtjenesten/oppfylle avtalen, er det krav om å oppgi hvilken annen lovlig begrunnelse vi benytter. Det vil da normalt være  samtykke og berettiget interesse som benyttes.  

Her er en oversikt over vår behandling av personopplysninger, og de lovlige begrunnelser som benyttes. Senere i personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvordan vi oppbevarer personopplysningene dine, og passer på at de ikke kommer på avveie.   

 

Bruk av SmartVVB

Vi behandler personopplysninger for å etablere deg som bruker, sende faktura, innhente betaling, sende deg informasjon som kan være relevant for avtaler og kundeforhold, og yte kundeservice. Begrunnelsen for denne behandlingen er  avtalen(e) du har inngått med oss samt bestemmelser i lover og  forskrifter.  

Informasjonskapsler (cookies)

Våre nettsider og -steder benytter informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden vår åpnes. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse, og dens levetid er inntil seks måneder dersom du ikke sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker, får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen eller mobilen din. Du kan også avvise bruk av cookies ved det enkelte besøk.  

Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene våre. Denne informasjonen er svært nyttig for arbeidet med forbedring av våre nettsider. Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi kan se din brukerID om du logger på Min side, men vi knytter ikke de nevnte opplysningene til deg som person .  

Forbedringsarbeid 

I vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser, kundeservice og markedsføring, er analyser av kundeporteføljen en viktig kilde til innsikt. Når hensikten med slike analyser er en annen enn den vi opprinnelig samler inn, og oppbevarer personopplysninger for, skal personopplysningene anonymiseres. På denne måten gir analysene bare innsikt på gruppe- og makronivå, ikke på personnivå.   

Slike analyser utfører vi med begrunnelse i berettiget interesse, i det denne aktiviteten bidrar til effektivisering av drift og best mulig kunnskap om hvordan vi kan gi de beste tjenester og vilkår for våre kunder.   

 

Deling og oppbevaring  

Deling av personopplysninger 

Våre forretningsprosesser nødvendiggjør bruk av eksterne databehandlere. Dette kan for eksempel dreie seg om leverandører av kundeservicesystem, fakturahåndtering eller tjenestekjøp fra morselskap. For kunder som inngår avtale, kan det inngå som en del av avtalen å formidle personopplysninger til underleverandører i forbindelse med montasje og/eller drift og service.  

Våre leverandører behandler dine personopplysninger på vegne av oss. Vi er ansvarlige. For å sikre oss trygghet rundt denne behandlingen, har vi inngått databehandleravtaler med våre leverandører.   

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre enn de nevnte når du enten har samtykket til utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller for å oppfylle rettslig forpliktelser som lovkrav eller pålegg fra offentlige myndigheter. Dersom vi besitter opplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi lovpålagt å oppgi dette til myndighetene.  

 

Oppbevaring av personopplysninger 

Personopplysningene dine behandles så lenge du som kunde har aktiv leveranse. Etter at ditt kundeforhold er avsluttet, er det lovbestemmelser som regulerer hvor lenge vi skal oppbevare dine persondata.  

Ved opphørte kundeforhold skal personopplysninger oppbevares i tre år med henvisning til foreldelsesloven. Fakturaopplysninger skal oppbevares i fem år i henhold til bestemmelser i Regnskapsloven.    

 

Dine rettigheter 

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte Wattlet AS. Du skal få svar på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.   

 

Rett til innsyn 

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg, og hvilken kilde de stammer fra. Du har rett til å kreve at vi utdyper informasjonen, i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.   

 

Rett til retting  

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. 

 

Rett til sletting 

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.  

 

Rett til innsigelse

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine, når behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde vår forpliktelse overfor deg, eller hvor behandlingen vår ikke er pålagt oss gjennom bestemmelser i lov eller forskrift. Retten til å protestere gjelder altså aktiviteter som utføres med begrunnelse i berettiget interesse. Dette betyr at vi har foretatt vurdering av berettiget interesse der vi hensyntar til dine personvernrettigheter, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.   

 

Dataportabilitet 

I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.  

 

Rett til begrensning av behandling 

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.  

Dersom du mener at det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no